امروز: یکشنبه، 5 خرداد 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

پل خشتی نیاکو

ﭘﻞ خشتی ﻧﯿﺎﮐﻮ در شهرستان آستانه اشرفیه از توابع استان گیلان ﺑﺮ مسیر فرعی ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ رﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺟﺎده ای ﮐﻪ از ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﯽ آﺑﺎد و ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب اﻣﺘﺪاد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و در روﺳﺘﺎی ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﯿﺴﯿﻢ 'می گردد، اوﻟﯽ ﺑﻄﺮف ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ و دوﻣﯽ ﺑﻪﺗﺠﻦ ﮔﻮﮐﻪ و ﮐﯿﺴﻢ و رﺷﺖ و ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ سمت ﻧﯿﺎﮐﻮ و آﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻟﻮﻟﻤﺎن و ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎن و رﺷﺖ ﻣﯽرود. اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻣﺴﯿﺮﺮ ﺳﻮم و ﻧﺰدﯾﮏ آﺑﺎدی ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
این پل که ازجمله آثار به جای مانده دوره قاجاریه است، 50 متر طول و 80/5 متر عرض
وا ز دو ﭼﺸﻤﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ارﺗﻔﺎع ﭘﻞ از ﺳﻄﺢ رودﺧﺎﻧﻪﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن 6 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﭘﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻧﯿﺎﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﺎزﮐﯿﺎﮔﻮراب ﺑﺮ روی ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎیﺷﻤﺮود ساخته شده است.بعضی قدمت این پل را به دوره صفویان نسبت داده‌اند.

پل شاپوری‌

آدرس : خرم آباد - خیرآباد - انتهای خیابان تمدن
پل شاپوری‌ در قسمت جنوبی شهر خرم آباد مرکز استان لرستان واقع شده است. و عامل ارتباط غرب استان ( طرهان ) با شرق و از آنجا به خوزستان و تیسفون ( پایتخت ساسانیان ) بوده استت . احتمالاً جهت توزیع آب نیز مورد بهره برداری قرار می‌گرفته است. طول پل 312 متر،و ارتفاع آن75/10 متراست که از 28چشمه طاق و 27پایه تشکیل شده است سطح هرپایه 61 متر و فاصله بین دوو پایه 5/7 متر است . پنج چشمه طاق پل سالم بوده و مابقی بر اثر عوامل طبیعی تخریب گردیده است . چشمه طاقهای پل بصورت جناقی ساخته شده و سبک سازی پل در قسمت طولی پل در زیر روگذر پل صورت گرفته است و پایه‌های پل و موج شکنهای آن به صورت لوزی شش ضلعی از سنگ ساخته شده است . مصالح پل را سنگهای قلوة رودخانه ای و لاشه سنگ در چشمه طاقها و از سنگ‌های پاکتراش در قسمت پایه‌ها استفاده گردیده است .کف پل سنگ فرش است. نوع سنگ فرش,سنگ بلوک قرمز است که در اثر فرسایش آب از صورت کادر بودن خارج شده است . این پل عظیم و دیدنی مربوط به دوره ساسانی وبه شماره 1058 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

پل معمولان

پل معمولان در بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر از توابع استان لرستان قرار گرفته است.
این پل در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است به روایتی در زمان هخامنشیان ساخته شده و به عنوان راه شاهی در مسیر هگمتانه به شوش بنا شده و در دوران ساسانیان مرمت شده ولی بیشتر قسمتهای آن مربوط به زمان بدر بن حسنویه ( 374 هـ .ق ) است.
پایه‌های این پل تاریخی بصورت بیضی است.
از ویژگی‌های برجسته پل معمولان می‌توان به وجود سکویی در داخل دو پایه اصلی پل نام برد که این سکو از 12 پله ساخته شده و کاربرد آن دقیقاً روشن نیست ولی احتمالاً به عنوان پشت بند از آنها استفاده شده است.
بقایای این پل در تنگه ای در شمال روستای ممولو از بخش ملاوی بر رودخانه کشکان ، بر راه قدیمی طرهان به میان کوه و خرم آباد به دزفول دیده می‌شود.

پل قلعه حاتم

در فاصله ۵ کیلومتری شمال غرب شهر بروجرد از توابع استان لرستان روستایی بنام قلعه حاتم وجود دارد که در غرب این روستای قدیمی پلی به نام پل قلعه حاتم قرار دارد.
این پل در میان زمین‌های صیفی کاری و لابه لای درختان روستا پیداست که سایه‌سار درختان آن را احاطه کرده است , همراه صدای پرندگان و جیرجیرک‌ها و لابه لای رقص قاصدکها و برگ‌درختان که با نسیم کوهساران همراه شده‌اند. کوچه پس کوچه‌های خاکی و خانه‌های قدیمی روستا در کنار درختان سربه فلک کشیده نشان از قدمت این روستا دارند.
آنچه این پل را حائز اهمیت کرده است این که پل قلعه حاتم به لحاظ کاربری با سایر پل‌های استان تفاوت دارد.
این پل علاوه بر کارکرد معمول ساخت پل برای انتقال بخشی از آب شرب رودخانه بالا دست روستای قلعه حاتم به شهر بروجرد ساخته شده است. طول پل ۲۶۱ متر و عرض آن ۲.۵ متر است و دارای ۱۴ چشمه تاق آجری است.عرض دهنه طاق چشمه‌ها در محل عبور جریان آب بیشتر و به طرفین کمتر می‌شود.
این پل که از نوع پل‎های جویی است در اوایل دوره پهلوی (1313) بر روی رودخانه باغ شاه (یکی از شاخه‌های سزار) احداث شده است.

پل شاهپور شیرگاه

پل شاهپور شیرگاه یا پل شاپور در شهرستان سوادکوه شمالی از توابع استان مازندران بر روی رودخانه اوتجون در اراضی چای باغ و ۵۰ متری جانب شرقی جاده شیرگاه به قائم شهر واقع شده است و گفته می‌شوددر دوره حکومت صفویه احداث گردید. پل شاهپور در کناره راه شیرگاه به علی آباد ـ از توابع قائم شهر ـ بنا گردیده است. پل شاپور دارای یک دهانه بزرگ میانی با طاق جناغی و یکک دهانه کوچکتر فرعی است.
همچنین در بالای پایه ها، دهانه‌های کوچکتری ساخته اند. پایه‌ها در جهت مخالف جریان آب به صورت مثلثی شکل داده شده اند. سطح گذر پل از محل تیزه طاق بزرگ به طرفین دارای شیب نسبتاً ملایمی است. مصالح مورد استفاده در ساختمان پل، سنگ و ملات ساروج است. این پل بر روی رودخانه اوتجون در اراضی چای باغ و ۵۰ متری جانب شرقی جاده شیرگاه به قائم شهر واقع شده و احتمالاً مربوط به دوران قاجار می‌باشد. جالب اینکه شما در فصل برداشت انجیر می‌توانید از درختچه ای که از لای آجرها و بتن‌های پل (روی پل) رشد نموده انجیر بچینید.

پل خشتی جمعه بازار یا خشت پل

پل خشتی جمعه بازار در استان مازندران که به خشت پل نیز معروف است در دوران قاجار، در فاصله پنج کیلومتری شهر جویبار و بر روی رودخانه سیاهرود بنا نهاده شد.
این پل آجرى که به خشت پل نیز معروف است، به طول 46متر و عرض گذرگاه3.30 متر، بلند‌ترین ارتفاع آن از سطح زمین 6.60 متر در فاصله ۵ کیلومترى شمال شرق شهرستان جویبار بر فراز رودخانه سیاهرود قرار دارد. جهت پل تقریباً شرقی-غربى و داراى پنج چشمه (طاق) جناقى است.
گذرگاه پل سنگ‌فرش و مصالح اصلى آن را آجر و ملات ساروج تشکیل مى‌دهد.
این پل دارای ۵ طاق جناقی است و پایه‌های آن درجهت مخالف جریان آب دارای موج شکن (سازه‌هایی از جنس بتن یا سنگ و یا ترکیبی از هر دو که برای حفاظت تاسیسات ساحلی از خطر امواج و مقابله با تاثیر آنها ساخته می‌شود) مثلثی شکل می‌باشد.

پل لاتیدان

پل لاتیدان در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع شده که یکی از آثار تاریخی واقع در جنوب ایران و استان هرمزگان به شمار می‌آید .
بقایای ویرانه پاین پل که به پل رود کول نیز معروف است در مسیر کاروان رو دوره صفوی شیراز - بندرعباس، روی بستر رودخانه کول در پنجاه کیلومتری غرب بندرعباس واقع شده است .
پل تاریخی لاتیدان که به طولانی‌ترین پل تاریخی کشور نیز معروف است در سال هزار و سیصد و هفتاد و دو بر اثر وقوع سیلاب در نزدیکی روستای نیم کار شهرستان خمیر از خاک بیرون آمد.
این پل پانصد سال قدمت دارد و با طول یک کیلومتر دارای دویست و بیست و سه دهانه بوده که امروزه تنها سی و سه دهانه آن سالم و بیش از دویست متر آن قابل احیاء است.
بخش‌هایی از این پل در سالهای هزار و سیصد و هفتاد و نه و زار و سیصد و هشتاد و شش در دو مرحله با هزینه هشتاد میلیون تومان باز سازی شده است.
عرض پل لاتیدان به دلیل طولانی بودن آن در بخش‌های مختلف متغیر می‌باشد. یکی از اصلی‌ترین دلایل تخریب قسمت میانی پل، نبود امکان ساخت پی و شالوده محکم برای آن به دلیل شدت جریان آب رود است. مصالح به کار رفته در ساخت این پل سنگ‌های تراش نخورده و ناهمگون است که توسط ملاط به یکدیگر متصل شده‌اند.

پل آجری پونل

آدرس : گیلان، جاده رضوان شهر به تالش
پل آجری پونل یا پل خشتی پونل در شمال غربِ استان گیلان ، در محدوده شهر رضوانشهر قرار گرفته است. پل پونل در 4 کیلومتری جاده رضوانشهر به تالش بر رودخانه شفارود ساخته شده است.. رودخانه شفارود بعد از گذشتن از پل پونل به دریای خزر سرازیر می‌شود. این پُل در مسیرِ کاروان روِ عباسی «رشت-آستارا» ساخته شده بود و احتمالا مربوط به دوره‌ی صفوی یا دوره‌ی قاجاره بوده است.
پونل از دو واژه پو pu و نَل nal ساخته شده است. پو pu در زبان تالشی یعنی نخ پشمی و نَل nal هم در زبان تالشی به معنای نعل می‌باشد. می‌گویند در گذشته‌ها مغازه هایی در آن جا بوده که این دو کالای بومی را می‌فروختند، امروزه این نام تالشی فارسیزه شده و پونِل punel تلفظ می‌شود. مصالح این پل از سنگ و آجر است. سطح پل پونل، سنگفرش بوده و در زیر پل هم جان پناهی در نظر گرفته شده که اکنون تخریب شده است.

پل کوریجان

پل کوریجان با 5 دهنه و 4 دهلیز کوچک و بزرگ مزین به قوسهای جناغی در نزدیکی روستای کوریجان از توابع شهرستان کبودر آهنگ و در فاصله 16 کیلومتری جاده همدان به تهران قرار دارد.
این پل تماما آجری بوده و نوع قوسها جناقی بوده و از بافت آجری ساده ای برخوردار است. در ساخت پل از معماری و مهارت خوبی استفاده شده است.
این پل برروی رودخانه قره چای ساخته شده است و اهمیت عبور و مرور در دوران صفویه باعث شده است که در این منطقه پل احداث کنند و این پل از چنان استحکامی برخوردار است که پس از گذشت صدها سال هنوز استحکام خود را از دست نداده است.
در این پل پایه‌ها به شکل سنگ چین نک تیز ساخته شده است که برخلاف جریان آب پیش آمدگی‌های مثلثی شکل را شکسته و آب را به دو طرف هدایت می‌کند و از رسوبات ماسه ای آن جلوگیری می‌کند.

پل تاریخی جهان آباد

پل تاریخی جهان آباد در استان همدان و در 6 کیلومتری شهر فامنین در روستای جهان آباد واقع شده است .
مسیر جاده قدیم همدان – تهران و کربلای معلا بوده است و قدمت آن را مربوط به دوره صفوی می‌دانند.
پل جهان آباد از 5 دهنه با قوسهای جناقی تشکیل شده است و عمده مصالح آن لاشه سنگ،آجر و ملات ساروج است. طاقهای جناقی آن یک متر عرض داشته که مقدار استقامت پل را افزایش می‌دهد.
نوع آجرکاری به شیوه نر در وسط چشمه‌ها خود نمایی می‌کند و فاقد هر آرایشی است. پایه‌های این پل جهت استحکام این پل ساخته شده است که در زمان طغیان رودخانه مورد استفاه قرار می‌گیرد و وظیفه عبور آب و موج شکنی را بر عهده داشته و فشار آب را کم می‌کند.