چشمه آب گرم صوفیان

در استان آذربایجان شرقی حدودا در فاصله پنج کیلومتری پس از صوفیان به سوی شهر مرند ، در ارتفاعات سمت چپ جاده، کنار یک تپه از چند محل چشمه آب گرم صوفیان از زمین خارج می‌گردد و در دو دامنه تپه جریان مییابد. یکی از این مظهرها که از همه بزرگ‌تر می‌باشد یک حوضچه طبیعی به وجود آورده است.
آبدهی چشمه کم بوده و در دامنه‌های تپه به تدریج به زمین فرو می‌رود.
آب این چشمه از نوع آب‌های معدنی هیپرکلروره و بیکربناته مخلوط و سولفاته کلسیک گازدار و آهن دار سرد است که حدود 5/73 گرم در لیتر کلرور سدیم دارد. مزه آب بسیار شورمی باشد.
حرارت آب چشمه صوفیان حدود شانزده درجه سانتیگراد و ارتفاع محل از سطح دریا هزار و چهارصد و شصت متر است.
صوفیان یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی می‌باشد که در بخش صوفیان شهرستان شبستر واقع شده‌است. این شهر مرکز بخش صوفیان می‌باشد.
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]