امروز: پنج شنبه، 2 خرداد 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

موزه مردم شناسی قائن

موزه مردم شناسی قائن در شهرستان قائنات از توابع استان خراسان جنوبی واقع شده است .
منزل قدیمی سلطانی اوایل سال 80 شناسایی وگزارش ثبت آن به کمیته ثبت منطقه ای ارسال شد و از آنجا که جهت تملک این منزل مشکل خاصی وجود نداشت در آذر ماه سال 82 بنا بر پیشنهاد اداره میراث فرهنگی و گردشگری قاین از ورثه خریداری و به اداره میراث فرهنگی و گردشگری واگذار گردید .
کار مرمت آن تا اسفند 83 ادامه یافت و پس از آن فرا خوان جمع آوری وسایل انجام و ظرف مدت کوتاهی مقادیر قابل توجهی از وسایل مردم شناسی از شهر و اطراف آن جمع آوری گردید و بسیاری از افراد نیز وسایلی که در اختیار آنان بود را اهدا نموده و موزه مردم شناسی قاین آماده افتتاح و بهره برداری قرار گرفت و سرانجام در سال 84 موزه مردم شناسی افتتاح گردید.