امروز: سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

موزه حیات وحش اردبیل

موزه تاریخ طبیعی واقع در شهر اردبیل در سال 1381 در ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﺷﻮراﺑﯿﻞ تاسیس گردیده است.
موزه‌ی تاریخ طبیعی از مکان­های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، تحقیقاتی و نمایشگاهی استان اردبیل می­باشد که می­تواند علاوه بر شناساندن هر چه بیشتر زیست بوم‌های مختلف و گونه­ های حیات وحش و پوشش گیاهی منطقه، ارزش حفظ و نگهداری تنوع زیستی را نیز به اقشار مختلف مردم جامعه یادآوری نماید.
این موزه از شش بخش محتلف نمایشگاهی، مطالعاتی و آموزشی، هنری و رفاهی ذیل تشکیل شده است:
- بخش دوران آفرینش و دیرینه­شناسی که بیننده را با صحنه ­هایی از جایگاه کره زمین در منظومه شمسی، دوران­های مختلف زمین شناسی و مراحل تکوین حیات و تحول اجتماعات زیستی آشنا می­سازد.