امروز: پنج شنبه، 2 اسفند 1397

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

گورستان تاریخی فال

گورستان تاریخی فال در روستای فال از توابع بخش گله دار شهرستان مهر از توابع استان فارس قرار دارد
این محوطه نخستین بار در سال 33-1932 توسط سروان اشتاین شناسایی و معرفی شد.
این قبرستان بیش از 50 قطعه سنگ تاریخی صندوقی شکل و در اندازه‌های مختلف دارد که مربوط به قرون هشتم و یازدهم هجری می‌باشد,سنگ‌هایی با انواع نقوش مهندسی، گیاهی و آیات قرآنی و نام و نشان بزرگان و اندیشمندان جنوب در این گورستان دیده می‌شود.
سطوح جانبی و بالای این سنگ قبرها به انواع خطوط ثلث، نسخ و اشکال هندسی
مزین است و مضمون عبارات نوشته شده در آن‌ها شامل آیات قرآنی در قسمت جانبی، نام شخص و تاریخ دفن در پیشانی سنگ و نام استاد سازنده و یا چند بیت شعر فارسی در بالای این سنگ قبرها می‌باشد.