امروز: سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

یخچال حاج آقا علی ( یخدان عباس آباد حاجی )

یخچالها سازه هایی بسیار جالب و منحصر به فردند که در قلب تابستانهای داغ و سوزان، خنکای آب گوارا را به درون خانه‌ها می‌کشاند، در ساخت و طراحی این معماری رمز و رازی وجود دارد که حکایت ازمعجز ه فروتنانه خشت خام و دست‌های پرتوان معمار فرزانه‌ای می‌کند که به عشق خدمت به خلق، خشت بر خشت نهاده است.
زندگی در کناره‌ی کویر ، پیشینیان را بر آن داشت تا از سرمای خشک زمستان ، برای روزهای داغ تابستان بهره ای بگیرند . آنان با خشت و گل رس یخدان هایی گنبدی شکل می‌ساختند که از آغاز زمستان تا پایان تابستان ، یخ را در چاله‌های خود نگه می‌داشت .
از جمله‌ی این یخچال‌ها یکی هم یخچال حاج آقا علی ( یخدان عباس آباد حاجی ) است که به همت حاج آقا علی زعیم التجار ساخته شده است .
یخچال حاج آقاعلی در روستای عباس آبادحاجی در شش کیلومتری شمال رفسنجان در استان کرمان واقع شده است .