امروز: دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

شهر کندویی روستای پتلقان

شهرستان بیله سوار در 171 کیلو متری شمال شرق استان اردبیل در قسمت وسیعی از جلگه حاصلخیز مغان قرار دارد.
ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود 90متر است و آب و هوای آن در تابستان گرم و در سایر فصول سال معتدل است.
شهر کندویی پتلقان در شهرستان بیله سوار در کنار روستای پتلقان در حدود 10 کیلومتری جنوب شهر جعفر آباد قرار دارد.
در سال 1355 این شهر هنگام کار کشاورزی در مزرعه ،بطور اتفاقی کشف شد وتا دو سال مورد بازدید اهالی و دوستداران میراث فرهنگی قرار گرفت.