امروز: جمعه، 2 فروردین 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

تپه‌های قدیمی الوند

شهر الوند یکی از مهمترین و پرجمعیت‌ترین شهر‌های استان قزوین می‌باشد و از نظر تقسیمات کشوری مرکز شهرستان البرز می‌باشد، که در 14 کیلومتری شهر قزوین قرار دارد, الوند از نظر اقلیمی آب و هوای نیمه بیابانی دارد
تپه قدیمی شهر الوند در 5/1 کیلومتری جنوب شرقی الوند محدود در زمینهای زراعی قرار دارند از ویژگیهای آن سفالهای نخودی و قرمز با نقش کند موجی و طنابی و برجسته می‌باشد و احتمالا مربوطط به اوایل اسلامی و سفالهایی با لعاب سبز رنگ متعلق به دوران ایلخانی می‌باشد.