امروز: دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

مردان نمکی

آدرس : زنجان، سبزه میدان، عمارت ذوالفقاری
یکی از مهمترین جاذبه‌های تاریخی و باستانی استان زنجان , موزه مردان نمکی است که در شهرستان زنجان واقع شده است . در این موزه جسد مومیایی نگهداری می‌شود که مربوط به دوره باستانی هخامنشی و ساسانی بوده‌اند. کشف مومیایی مردان نمکی به این شکل در جایی از دنیا نظیر ندارد و در سال 1372 به هنگام باطله برداری از معدن نمک چهرآباد زنجان در نزدیکی روستای حمزه لو این کشف باستانی منحصر به فرد صورت گرفت. مرد نمکی شماره یک که سر و پای چپ آن یافت شد در موزه ایران باستان در تهران نگهداری می‌شود. وی مویی و ریش بلند داشته به همراه گوشواره ای از جنس طلا و محققین بر حسب ظاهر این فرد وی را متعلق به طبقه اشراف دانسته اند.