امروز: دوشنبه، 30 اردیبهشت 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

سنگ نوشته رازلیق

سنگ نوشته رازلیق در کوه زاغان در حدود ۱۲ کیلومتری شمال شهر سراب در ناحیه رازلیق از دهستانهای ششگانه بخش سراب در استان آذربایجان شرقی پیدا شده است که از شمال به کوه سبلان و از جنوب به دهستان هریس و از شرق به آغمیون واز مغرب به ینگچه محدود است .
اسم این روستا هم به همین دلیل رازلیق خوانده میشود. که تا حدود 50 سال پیش، متن این کتیبه مثل یک راز بود و رمزگشایی نشده بود, رازلیق بمعنای مکان رازآلود است.
اورارتوها که به اعتقاد بسیاری از محققان، نیاکان ارامنه و گرجی‌ها بوده‌اند، با مادها در ایران مراوده و البته مجادله‌های بسیاری داشتند و پادشاهان آنها نیز مانند آنچه در آن روزگار متداول بود پس از پیروزی‌های بزرگشان دستور به کندن و نگارش کتیبه و ثبت پیروزی‌های تاریخی‌شان می‌کردند.
سنگ‌نوشته رازلیق یکی از همین اسناد ارزشمند است که به خواست آرگیشتی دوم (730 ـ 685 قمری) پادشاه صاحب نام اورارتو، پس از پیروزی بر همسایگانش و تسخیر بخش‌های زیادی از سرزمین‌های آنان به نگارش درآمد.