امروز: سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

آتشکده تخت رستم

آتشکده تخت رستم شهریار، یکی از آتشکده‌های مهم دوران ساسانی است.
این آتشکده در ۲۰ کیلومتری باختر شهریار از توابع استان تهران روی کوه تخت رستم در نزدیکی روستای قجر تخت رستم در بخش جوفین قرار دارد.
کو تخت رستم کوهی مخروطی شکل است و جنس آن آندزیت و سنگ‌های آتشفشانی است.
ارتفاع ین کوه ۱۳۱۸ متر است که بلندترین کوه در جنوب غربی شهرستان شهریار به شمار می‌رود و در دامنه و نوک قله این کوه آثار معماری به صورت تختگاه وجود دارد که با بهره‌گیری از مصالحی مانند سنگ و ملات گچ سنتی ساخته شده است.
آتشکده تخت رستم در دوران ساسانی ساخته شده و کاربری آن برای انجام آیین آتش
بود که تنها موبدان زرتشتی به آن راه داشته‌اند.