امروز: یکشنبه، 5 خرداد 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

آب انبار شیخ علیخان صفوی

آب انبار شیخ علیخان صفوی در استان همدان دومین آب انبارمسقف کشور نمونه ای کم نظیر از آب انبارهای ایران است که در شهر اسدآباد در محله ای به نام آب انبار واقع شده است.
به گفتۀ معمرین این محل در گذشته به محلۀ در کاروانسرا معروف بوده که این نام گذاری به خاطر کاروانسرای قدیمی بوده که بعدها تخریب شده است.
محل کاروانسرا حدوداً در 50 تا 100 متری سایت آب انبار بوده است. در این مرکز محله مسجد جامع شهر، حمام و بازار نیز قرار دارد که از آن میان تنها حمام فرم و فضای تاریخی خود را حفظ کرده است.
در گذشته در این مرکز محله تعداد زیادی کلیمی نیز وجود داشته که تا دوره‌های متآخر نیز در این محل و مرکز شهر اسدآباد سکونت داشته اند.
طبق روایت استاد رضا ابوالقاسمی تاریخدان اسدآبادی این بنا توسط شیخ علی خان زنگنه والی خیر و نیکوکار این منطقه احداث و وقف شده تا عموم مردم از آن بهره مند شوند و کاروانسرای فرسفج و کاروانسرای بیستون از دیگر بناهایی است که به سفارش این خیر در شهرهای دیگر استان همدان ساخته شده است.