امروز: سه شنبه، 31 اردیبهشت 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

آب‌انبار صفی‌آباد

آب انبار صفی آباد در شهرستان اسفراین از توابع استان خراسان شمالی ، داخل شهر صفی آباد و در میدان مسجد جامع و پشت کتابخانه شهید ارغیانی واقع شده است.
این آب انبار توسط صفی خان بغایری حاکم بام و صفی اباد بنا شده است و مربوط به دوره افشار - دوره قاجار است
آنچه صفی آباد را در این منطقه برجسته کرده وجود آب انباری است که از دوره افشار باقی مانده است, دو آب انبار بوسیله سردار رشید نادر صفی خان بغایری که خود از ترکان این منطقه زر خیز است ایجاد شده است .
صفی خان بغایری برای رفاه حال مردم و به دست آوردن آسایش نسبی برای آنان و با تلاش مصرانه دست به احداث این دو آب انبار زده و نام نیکی از خود به یادگار گذاشته است به گونه ای که نام این سردار بزرگ را به منطقه اطلاق می‌کنند.
با گذشت دوران و فرسایش فراوان باد و آب در این منطقه و عدم رسیدگی کافی و بدلیل وجود رودخانه‌های اطراف شهر کم کم این دو آب انبار اهمیت خود را از دست دادند و چیزی جز ویرانه و مخروبه باقی نماند.