امروز: شنبه، 29 تیر 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

آبشار هشترخان

آبشار هشترخان طارم نزدیک روستای لار در جاده زنجان به طارم در منطقه‌ای به نام هشت چشمه قرار دارد
بخشی از دشت وسیع هشترخان یا هشترخانا که در استان زنجان قرار دارد با دره ای به همین نام شناخته می‌شود.
دره ای که به دلیل صعب العبور بودن جاده‌های دسترسی به آن و دوره افتادگی اش هنوز بکر مانده و کمتر گردشگری به آن پای گذاشته است و می‌توان گفت غیر از چند ده کوهنورد یا طبیعت گردی که هر سال در این چند ماهه از آن گذر می‌کنند غیربومی دیگری را نمی‌توان آنجا یافت.
هشترخان با آبشارهای بلند و پرآبش شناخته می‌شود، آبشارهای متحیر کننده ای که در امتداد دره هشترخان پراکنده اند و زیبای و عظمت آنها بی نظیر است.
این آبشار حاصل تلاقی هشت چشمه جوشان است که منظره بدیعی را به وجود آورده است.