مدرسه ابراهیمیه

مهم‌ترین مدرسه در استان کرمان عصر قاجار به دستور ابراهیم خان ظهیرالدوله حکمران کرمان(1218 1240ﻫ.) به منظور ترویج علوم و معارف شیعی در شهر کرمان بنا گردید که بعدها به نام مدرسه ابراهیمیه نام گذاری شد . اما طولی نکشید که ابراهیمیه برخلاف خواست بانی آن به مرکزی علمی-فرهنگی برای فعالیت فرقه نوظهور شیخیه تبدیل شد و این نقش را تا پایان عمر سلسله قاجار ادامه داد.
بعدهاحاج محمد کریم خان، پسر ابراهیم خان، پس از گروش به مذهب شیخیه و برای رسیدن به رهبری شاخۀ کرمان این فرقه، با تغییر مفاد وقف نامه ابراهیم خان نه تنها تولیت موقوفات بلکه حق نصب مدیر مدرسه را به خود اختصاص داد. وی همچنین املاکی را نیز وقف ابراهیمیه کرد. بدین ترتیب مدرسه مذکور با پشتوانه مالی کافی و به دور از مداخلات علمای شیعه، به مرکزی علمی-تبلیغی برای اندیشه‌های حاج محمد کریم خان و جانشینانش تبدیل شد.
دراین مدرسه محراب زیبایی از کاشی هفت رنگ وجود داردهمچنین دارای درهای ارسی با شیشه رنگی است و تمام نماهای آن کاشیکاری شده‌است.درتمامی بخش‌های مدرسه عناصر تزیینی مانند گچ‌بری، کشته‌بری، مقرنس‌کاری و کاربندی دیده می‌شود. بر بام سردر جایگاه ساعت قرار دارد که در سال‌های بعد به مجموعه افزوده شده‌است.
بلندترین بادگیر کرمان با ارتفاع ۱۶ متر در این مدرسه ساخته شده است.با استناد به کتیبه موجود در ضلع غربی مدرسه، استاد اسماعیل قصاع سازنده آن بوده‌است.

Add comment

عکس خوانده نمی شود