تپه یحیی

تپه يحيي واقع در شهرستان ارزوئیه از توابع استان کرمان يکي از مهمترين آثار و تپه‌هاي کليدي در باستان شناسي ايران است.
تپه يحيي صوغان بعلت داشتن 7000 سال سکونت مستمر انسان از دوران نوسنگي تا چند قرن پس از ميلاد اهميت خاصي داشته و زنجير ارتباط فرهنگي جنوب شرق ايران بوده و دره سند را با مصر پيوند مي‌دهد.
در دشت وسيع «بخش صوغان» تپه خاکي مرتفعي قرار گرفته که حدود ?? متر از سطح دشت پيرامون ارتفاع دارد.
اين تپه که در بخش صوغان از توابع شهرستان ارزئيه قرار داردکه به «تپه يحيي» شهرت دارد و امروزه به عنوان يکي از مهمترين آثار و تپه‌هاي کليدي در باستان شناسي ايران است.
بين هفت تا هشت هزار سال پيش مراکز روستا نشين در چند نقطه ايران، در منطقه تمدن جيرفت، تپه سيلک کاشان، شهر سوخته سيستان، تپه حصار دامغان، منطقه اوراتو آذربايجان، تپه گيان نهاوند، تپه يحيي صوغان و اطراف مرودشت وجود داشته است.
تپه يحيي يکي از قديمي‌ترين سکونتگاه‌ها ي شناخته شده ايران است و به عنوان يکي از نخستين آثار يک دهکده مربوط به7000 سال پيش از ميلاد مطرح است.
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]