کاروانسرای قوام آباد

قوام شیرازی رعیت‌های عشایر خود را در کاروانسرای شاه عباسی سیوند شهرستان مرودشت ساکن کردو سازمان میراث فرهنگی استان فارس آن را بنام کاروانسرای قوام آباد به دلیل مجاورت با روستای قوام آباد به ثبت رسانده است.
این کاروانسرا امروزه توسط اهالی قوام آباد بسیار آسیب دیده و درب ورودی گردویی آن به عنوان پل مورد استفاده قرار گرفته است.
این کاروانسرا در سالهای اخیرآسیب‌های فراوان دیده، با آن که این اثر بنام کاروانسرای سیوند در زمان صفوی در کنار شهر قدیم سیوند یعنی سیوندخرابه بنا شده است، اما در اداره میراث فرهنگی شهرستان مرودشت به عنوان کاروانسرای قوام آباد آورده شده است. این درحالی است که قوام فردی متنفذ در زمان قاجار از خاندان شیرازی‌های کلیمی بود که بعدها به ظاهر مسلمان و سپس به فرقه بهایت پیوست و عشایر منطقه را رعیت خویش و در قلعه ساکن نمود.
با توجه به اینکه کاروانسرا در کنار سیوندخرابه قرار دارد و در کتیبه آن نام کاروانسرای سیوند در زمان صفوی ثبت شده و با سیوندکنونی چهار کیلومتر و با سعادتشهر سی کیلومتر فاصله دارد، اما در سالهای اخیر به اداره میراث فرهنگی سعادت آباد که با تغییر نام سعادت آباد به سعادتشهر، به عنوان اداره میراث فرهنگی سعادتشهر که در سالهای اخیر به اداره میراث فرهنگی پاسارگاد تغییر نام داده است، سپرده شده است.
سیوند ...مشاهده کامل متن خرابه شهر قدیم سیوند است که از غرب به امامزاده عقیل سیوند و گورستان قدیم سیوند و از شرق به کاروانسرای سیوند در دامنه کوه‌های سیوند و در کنار رود سیوند محدود می‌شود.
این مکان تا پیش از حمله محمود افغان، شهری آباد بوده و در حمله محمود به کلی ویران شده است.

Add comment

عکس خوانده نمی شود