باغ تخت

باغ تخت یکی از آثار تاریخی شهر شیراز به شمار می‌آید. این باغ در ارتفاعات شمالی شهر و در دامنهٔ " کوه باباکوهی" قرار دارد و در یکی از پادگان‌های نظامی شیراز در استان فارس واقع شده است. باغ تخت به‌وسیلهٔ "اتابک قراچه" در سال چهارصد و هشتاد هجری بنا شد و به "تخت قراچه" شهرت یافت. در سال هزار و دویست و شصت هجری و همزمان با سلطنت آقا محمدخان قاجار، این باغ وسیع‌تر شده و عمارت جدیدی در آن بنا شد که "تخت قاجار" نام گرفت. این مکان از شمال با بلوار جمهوری، از جنوب با بلوار آزادی، از سمت شرق با خیابان جدید قرآن و از غرب توسط فلکه گاز محصور شده است.
باغ تخت شیراز با شکوه‌ترین باغ ایران می‌باشد که پس از گذشت این همه سال از ساختش هنوز شهرت خود را حفظ کرده و دارای نه طبقه می‌باشد.
سازندگان باغ تخت هنر طراحی باغ و باغ آرایی را که یکی از کهن‌ترین هنرهای ایرانیان بوده در باغ تخت به اوج رسانده بودند که در نوع خود منحصر به فرد است. موقعیت طبیعی باغ، بهترین جا برای بنای قلعه ای مستحکم بود.
این باغ دارای دو عمارت کلاه فرنگی می‌باشد که شامل ایوان‌های متعدد است. در سمت رو به قبله، هفت طبقه با کاشی‌های الوان برپاست و در هر طبقه دو رسته پله به قرینه ساخته شده و از طبقه ای به طبقه دیگر بالا می‌روند و در میان پله‌ها از طبقه بالا تا پایین آبشارهای عریضی وجود دارد که جلوه نمایی می‌کند و در عرصه هر یک از طبقه‌ها حوض‌های ...مشاهده کامل متن کشکولی وجود داشته و میانشان فواره قرار دارد.
در دو طرف تالار عمارت به قرینه، ارسی‌ها و گوشواره‌ها و ایوان‌های متعددی به وضع‌های خوش و طرزهای دلکش ساخته اند. تالار مذکور دو رویه است که روی دیگرش به طرف خلوت و فضایی است که آن هم باغ، مانده است.
پس از تخریب عمارت در قرن پنجم، از دوره آغاز محمد خان قاجار دوباره این باغ وسیع‌تر شد و عمارت جدیدی در آن ساختند که "تخت قاجار" نام گرفت و در دوره‌های بعد تکمیل و مرمت آن ادامه پیدا کرد. در دوره فتحعلی شاه قاجار و حکومت حسینعلی میرزا فرمانفرما در فارس، بخشی از قلعه آن بازسازی شد.
محمد شاه قاجار هم در سال هزار و سیصد و شصت هجری قمری این عمارت را بازسازی کرد و حوض ها، حمام، محوطه و ساختمان هایی به آن اضافه کرد. در "فارسنامه ناصری" درباره افول این باغ و بنای آن آمده : "عمارت تخت از زیور جوانی عاری، روی به پیری گذاشته".

Add comment

عکس خوانده نمی شود