قطب آباد

قطب آباد شهری درجنوب استان فارس و شمال شهر جهرم می‌باشد که به عنوان شاهراه جاده ای و گلوگاه عبور به بنادر و جزایر کشور در حوزه خلیج فارس بسیار حائز اهمیت است.
بانی این شهر دانشمند فرزانه ای بنام عبدا... قطب محی معروف به قطب الدین می‌باشد که در قرن نهم زندگی میکرده و اینجا رابه عنوان مرکزی برای تعلیم علوم بنا می‌کند. این شهر که از روزگاران دور به عنوان مسیر امن عبور کاروان‌ها و محل تجارت و اتراق آنها به شمار می‌رفته است یکی از شهرهایی می‌باشد که بر اساس اصول دینی، اخلاقی، تعلیمی، معیشتی و تجارت بنا می‌شود و ساکنان اولیه آن مقید به رعایت این اصول بوده اند.
هرچند قطب الدین نام اولیه این اجتماع شهری مستقل را اخوان آباد می‌گذارد اما مریدانش به پاس خدمات ارزشمند این دانشمند فرهیخته بعدها نام این شهر را قطب آباد می‌گذارند. این شهر سالها به عنوان محل قابل اتکایی جهت سرمایه گذاری، امرار معاش و علم اندوزی آبادی‌‌های اطراف به شمار می‌آمد و به خاطر زمین‌های حاصلخیزی که داشته مردم زیادی از اینجا کسب روزی می‌نموده اند.
امروزه به دلیل بحران آب دیگر از مزارع و باغهای سرسبز خبری نیست یا کمتر دیده می‌شود اما قطب آباد هنوز به عنوان قطب گندم و شهر خوشه‌‌های طلایی به شمار می‌آید، مرکباتش زبانزد و شهد خرمایش هر کامی را شیرین می‌نماید و به عنوان کم جرم‌‌ترین شهر، نشان زرینی بر تارک فارس است.
از آثار ...مشاهده کامل متن باستانی این شهر می‌توان به آسیاب بزرگ و کوچک، برج قلعه دار و برج سهرابی اشاره کرد.

Add comment

عکس خوانده نمی شود