منطقه شکارممنوع توت سیاه

منطقه شکارممنوع توت سیاه منطقه ای تحت حفاظت محیط زیست است و در استان فارس در انتهاى منطقه بوانات واقع شده ,وسعت این منطقه حدود ۲۰ هزار هکتار است
این منطقه، منطقه‌اى گسترده است که به خاطر داشتن گونه‌هاى نادر گیاهى و جانورى مورد حفاظت قرار گرفته است. این منطقه یکى از ارزشمندترین زیستگاه‌هاى حیات‌وحش کشور و استان است.این محل، زیستگاه گونه‌‌هاى گیاهى و جانورى است.
منطقه توت سیاه درابتدا درتاریخ 27/9/62 به عنوان منطقه شکارممنوع اعلام ومجددا"درتاریخ‌های 15/8/75 و 8/8/84 به مدت 5 سال تمدید شد, در حال حاضر، از قابلیت‌ها و امکانات گردشگاهى و پژوهشى این شکارگاه استفاده نمى‌شود.
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]