سد زهک

دریاچه سیستان در شمال زابل قرار دارد که قسمتی از آن در خاک ایران و قسمتی دیگر در خاک افغانستان واقع شده است. این دریاچه روی هم رفته دارای 30 کیلومتر طول و شش کیلومتر عرض بوده و عمیق‌ترین نقطه آن در خاک ایران شش متر است .
سد زهک در شهرستان زهک از توابع استان سیستان و بلوچستان بر روی رودخانه سیستان قرار دارد که آن را به دو کانال تقسیم می‌کند که کانال طاهری و دیگری کانال شهر نامیده می‌شود.
این سد بعنوان سد انحرافی در اکثر اوقات مورد استفاه قرار میگیرد . وظیفه اصلی این سد تغذیه رود‌ها و آبراهه‌های جانبی رودخانه سیستان است .
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]