تالاب هورالعظیم

تالاب هورالعظیم در شهر هویزه که باقیمانده تالاب بزرگ بین‌النهرین ( واقع در دشت آزادگان )است اکنون بزرگ‌ترین تالاب استان خوزستان محسوب می‌شود.
تالابی با مساحتی 500 هزار هکتار که بین دو کشور ایران و عراق و شهرستان‌های سوسنگرد، هویزه و بستان قرار دارد. این تالاب که در گذشته دو میلیون هکتار بوده و یک‌سوم مساحت عراق را دربر می‌گرفت اکنون تنها 500 هزار هکتار از آن باقی مانده که دوسوم آن در خاک عراق و یک سوم آن در خاک ایران است.
این هور دارای 100 کیلومتر طول و 15 الی 75 کیلومتر عرض است.
هورالظعیم از غرب به وسیله رود دجله و از شرق به وسیله جلگه همواری در خاک ایران محدود است. در خاک عراق، از جنوب تا کنار دجله و از شمال تا چند کیلومتری شهر عماره در کنار دجله ادامه دارد و در ایران، شهرهای بستان، سوسنگرد و هویزه در کنار این هور قرار دارند.
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]