روستای شاه نشین

روستای شاه نشین یکی از روستاهای مُلک مکوند استان خوزستان است که مابین هفتکل و باغملک و زیر سایه کوهساران آسماری ؛ همان جایی که نخجیر بزرگان و تک تیراندازان بختیاری است هر صبحگاه با صدای تیهو و کبک به آفتاب درود می‌فرستد و هر شامگاه نیز با صدای پای آب که از میان آبادی می‌گذرد به خواب می‌رود.
شاه نشین یعنی جای نشستن شاه ... به نوشته‌ی آقای امیر آرمین پژوهش گر ارجمند و نویسنده کتاب ((تاریخ بختیاری و شرحی بر جانکی و طایفه مکوند)) نادر شاه افشار بعد از بازگشت از کهگلویه و بویر احمد و در سر راه سفر به شوشتر در این منطقه اتراق کرده و از آن تاریخ به بعد آنرا شاه نشین نامیده اند ولی در اصطلاح جغرافیایی به مکانی که از سه طرف در احاطه کوهها باشد شا ه نشین می‌گویند و در کاخهای پادشاهان ایران زمین نیز همواره اتاقی برای نشست‌های خاص وجود داشت که به آن اتاق نیز شاه نشین می‌گفتند.
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]