روستای سوسن سرخاب

روستای سوسن سرخاب روستایی از توابع شهرستان اندیکا واقع در استان خوزستان میباشد که در ۹۰ کیلومتری جنوب شرقی قلعه خواجه و ۱۵۰ کیلومتری مسجد سلیمان قرار دارد.
ارتفاع این روستا از سطح دریا ۶۰۰ متر است دارای آب و هوایی معتدل است.
روستای سوسن سرخاب از طریق شهرهای قلعه خواجه، مسجد سلیمان و ایذه قابل دسترسی می‌باشد و تمام جاده‌های منتهی به این روستا مناسب و اتومبیل‌رو است
سرخاب را برگرفته از سهراب که نام طایفه ساکن در منطقه است گفته اند و سوسنش را نیز به خاطر داشتن گل سوسن نسبت داده اند که چندان موجه نیست و به بررسی نیاز دارد.
ساکنین منطقه، چال سیاه را نقطه آغاز شکل گیری سوسن سرخاب می‌دانند. چال سیاه قسمتی از چشمه است که رنگ آن به سیاهی تمایل دارد که دلیلش می‌تواند سایه انبوه درختانی باشد که آن را احاطه کرده اند یا به جنس زمین آن بستگی داشته باشد.
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]