کمر مقبولا

کمر مقبولا در استان خراسان رضوی نام منطقه ای است که در فاصله 3 کیلومتری طرقبه در شهرستان بینالود و یک کیلومتری دره داغستان واقع است. این منطقه بکر پوشیده از تخته سنگ‌های آتشفشانی با جلوه‌هایی بسیار زیباست، به نحوی که دیدار از این آثار سنگی با هیات‌های شگفت‌انگیز برای گردشگر خالی از لطف نخواهد بود.
مسیر دسترسی به این محدوده از گره اصلی دوراهی نغندر منشعب میشود و در مسیری که به سمت نغندر جریان دارد یک مسیر خاکی جدا شده که ورودی محدوده کمرمقبولا محسوب میشود. به عبارتی از گره دوراهی نغندر تاورودی محدوده کمرمقبولا باید مسافتی حدود ۲ کیلومتر طی شود.
نزدیک کمر مقبولا به صورت طبیعی‌ترین پارک تفرج‌گاهی پذیرای علاقه‌مندان و گروه‌های علمی خواهد بود. دسترسی به کمرمقبولا از جاده کنار هتل طرقبه امکان‌پذیر است.
محور گردشگری طرقبه به رغم برخورداری از مواهب طبیعت،دارای بوستان‌ها و مرکز خرید مهمی از جمله پارک بوستان، پارک لاله، پارک شهر، پارک و تپه نصوح‌آباد، پارک طلوع، پارک نیلوفر، باغ پونه و بازار بعثت با یکصد و بیست واحد تجاری می‌باشد.
هدف اصلی از طرح گردشگری پارک کمرمقبولا ، تقویت و ترویج پیاده روی و فرهنگ تفرج دوستانه برای ایجاد یک محیط انسان ساخت دوستانه با طبیعت است که در همزیستی با عوامل طبیعی قرارداشته باشد,کل محدوده به سه ناحیه تقسیم شدکه شخصیت ونوع بهره برداری از آنها متمایز و منحصر میباشد. این حوزه بندی پس ازبازدید مجدد ناحیه ...مشاهده کامل متن و رؤیت زیستگاه جانورانی مانند روباه،کفتار،خرگوش،مار و پرندگان گوناگون که در شمال غربی سایت و در نزدیکی برکه ای که دراثرجمع شدن آب باران به وجود آمده،انجام گردید و اساس کار بر حفظ محیط زیست این حیوانات و نیزحفاظت از ژئومورفولوژی زیبای منطقه قرار گرفت.
به طورکلی سه نوع حرکت درسایت قابل شناسایی است. پیاده, سواره و دوچرخه. مسیرهای سواره فقط از ورودی به سایت تا پارکینگ ادامه پیدا می‌کند درعین حال که محورهای اصلی نیز قابلیت حرکت سواره را دارا میباشد تا در صورت لزوم و در مواقع اضطراری خودروهای امدادی بتوانند در آن حرکت کنند.مسیرهای ورودی شامل یک ورودی اصلی و سه ورودی فرعی میشود: یک ورودی ازسمت مسیر نغندر که ورودی اصلی میباشد. این مسیر از جاده نغندر منشعب شده و از لبه جنوب شرقی وارد سایت میشود. سه ورودی دیگر شامل ورودی شمال شرقی از سمت بیلدر, ورودی شمال غربی ازسمت چشمه عسل و ورودی جنوب غربی از دره داغستان است. درابتدای هریک ازورودیها, پارکینگ نیز در نظر گرفته شده است.
مسیر دوچرخه در مجاورت مسیرهای پیاده درتمام سایت و جود دارد ، پارک کمر مقبولا یکی از بهترین مجموعه‌ها برای دوچرخه سواری و برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در کوهستان است.

Add comment

عکس خوانده نمی شود