امروز: دوشنبه، 28 مرداد 1398

توریسم تراول

سایت گردشگری ایران و جهان

05/7 1396

منطقه شکار ممنوع حنا در استان اصفهان و در سی کیلومتری جنوب شرقی شهر سمیرم و هشت کیلومتری شمال شهر حنا واقع شده است و شامل دریاچه سد مخـزنی حنا و کوه‌های موجود در جنوب و جنوب شرقی می‌شود. این منطقه مساحتی حدود هجده هزار و هفتصد و پنجاه هکتار را در بر می‌گیردو ارتفاع متوسط آن از سطح دریاهای آزاد دو هزار و سیصد و سی متر می‌باشد. نزدیکترین منطقه مسکونی به این منطقه روستـای اسلامآباد (یا قلعه مختارخان) است.
منطقه شکار ممنوع حنّا شامل دو اکوسیستم متمایز از هم می‌باشدکه در کنار هم زیستگاه‌های مناسبی را جهت حفظ زنجیره حیات در این منطقه بوجود آورده اند.
اکوسیستم‌های خشکی (کوهستانی) : این اکوسیستم‌ها شـامل یک رشتـه کـوه بلند و طویل با آبراهه‌های عمیق و پر شیب بنام رشته کوه (رگ حنا) بوده که دارای چندین قله مرتفع شامل قله سنگ رستم به ارتفاع دو هزار و نهصد و پنجاه و شش متر، قله نفه به ارتفاع دو هزار و هشتصد و شصت و پنج متر می‌باشد.
طول رشته کوه رگ حنّا حدود ۲۵ کیلومتر با عرض ۸ تا ۵/۴ کیلومتر است. بخش شمالی این رشته کوه به طول حدود پنج کیلومتر بوده و در مرکز منطقه شکار ممنوع حنا قرار گرته است. این رشته کوه آهکی دارای سختون‌های بریده بریده و دره‌های عمیق و پرشیب می‌باشد که در دامنه‌ها بصورت تپه ماهورهایی با شیب ملایم ظاهر میگردد و در پایین‌ترین شیب به دریاچه سد حنا و دشت‌های جلگه ای حاشیه ای منتهی می‌شود. این ارتفاعات ...مشاهده کامل متن نقش مهمی در مسائل هیدرولوژیکی و اکولوژیکی منطقه دارند و بعضاً سرچشمه رودخانه‌های دائمی و فصلی تأمین کننده آب دریاچه سد حنا از این ارتفاعات منشاء می‌گیرند.
اکوسیستمهای آبی : این اکوسیستم‌ها شامل دریاچه سد حنا و رودخانه‌های تأمین کننده آب دریاچه می‌باشند.
راههای دسترسی
برای رسیدن به دریاچه حنا و مناطق کوهستانی حاشیه آن دو مسیر وجود دارد :
جاده سمیرم به حنا : در سمت جنوب شهر سمیرم جاده شـوسه باریکی به طول سی و پنج کیلومتر به سمت شهـر حنا منشعب می‌شود که راه اصلی دریاچـه در کیلومتـر سی آن به طول یک کیلومتر به سمت شرق از آن جدا می‌شود و پس از دور زدن، دریاچه سد حنا به سمت شهرستان آباده ادامه می‌یابد.
جاده سمیرم ـ اسلامآباد : این جاده از شمال منطقه میگذرد و شهر حنا را به روستای اسلام آباد مرتبط می‌سازد.
پوشش گیاهی این منطقه به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی (قرارگرفتن در دامنه‌های بلندترین ارتفاعات رشته کوه زاگرس، یعنی قلل مرتفع دنا)، بالابودن میزان نزولات جوی و نیز اقلیم خنک و مرطوب آن کاملاً متنوع و از نظر دانش گیاه شناسی بسیار حائز اهمیت است. ۳/۴۲% حوضه آبریز رودخانه حنّا را اراضی مرتعی تشکیل می‌دهد. نسبت اراضی شخم خورده قدیمی و دیمزارها ۴/۳۱% است که از قابلیت مرتعی برخوردارند و با انجام عملیات اصلاحی، قابل احیا است و حدود ۲۱% اراضی منطقه سنگلاخی و صخرهایی هستند.
در این منطقه حدود بیست و چهار تیپ گیاهی شناسایی شده که گیاه مناسب آن گونه‌های گون (Astragalus sp.) می‌باشدکه در هفده تیپ از بیست و چهار تیپ حضور دارند و در دو تیپ تنها گونه غالب را تشکیل می‌دهند.
گونه غالب مرتعی دیگری که بعد از گونها از فراوانی نسبتاً مناسبی برخوردار است جار و علفی (Bromus Tomentellus) است که در دوازده تیپ گیاهی به عنوان گونه غالب حضور دارد.
حیات وحش منطقه شامل جانوران خشکیزی و آبزی می‌باشدکه دارای تنوع قابل توجهی است.
پستانداران منطقه :
در ارتفاعات : کل و بز، در کوهپایه‌ها : قوچ و میش وحشی ، گرگ ، کفتار، شغال، روباه و سمور زیست میکنند.
پرندگان منطقه:
پـرنـدگان خشکـیزی شامل : کبک، تیهو، بلـدرچیـن و سنگ چشم خاکستری ، سسک تـالابی معمـولی ، انــواع گنجشک هـا بخصوص گنجشک معمولی و انواع کلاغ‌ها بخصوص کلاغ ابلق و همچنین پرندگان آبزی شامل : اردک کله سبز ، خوتکا، چنگر، تنجه، آنقوت، غاز خاکستـری، اردک سرحنایی، اگـرت بزرگ، اگرت کوچک، پرستـویی دریایی بد صدا ، کاکایی صورتی، تلیله کوچک، سلیمکوچک، فلامینکو، کفچـه نـوک، چـوب پا، آب چلیـک تکزی، بـاکلان، عقاب دریـایی دم سفید و عقـاب طلایی می‌باشد.
خزندگان منطقه:
از خزندگان منطقه می‌توان به : لاک پشت مهمیزدار غربی ، مار پلنگی، افعـی شاخـدار، تیره مار ، مار چلیپر، کور مار و انواع مارمولک‌ها از خانوادههای لاسرتا و جکوها اشاره کرد.
ماهیان منطقه :
تاکنون در سد حنّا هفت گونه ماهی استخوانی بومی و دو گونه ماهی پرورشی نمونه برداری و شناسایی شده است.
ماهیان بومی : این ماهیان از رودخانه‌های تأمین کننده آب دریاچه آمده اند و به خاطـر محیط غنی از مـواد غذایی و شرایط محیطی مناسب به سرعت در حال رشد و تکثیر می‌باشند، ماهیان بومی دریاچه شامل : Capaeta oculeata، Capaeta damascino، Chalcabernus mossolensis، Apoeta aculeat ، Chondrostoma regium، Barbus plebjus، Barbus laganarum .و ماهیان پرورشی : قزل آلای رنگین کمان می‌باشند.
در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه وزارت نیرو در دره حنّا جهت جلوگیری از هدر رفتن آب رودخانه حنا و گسترش فعالیت‌های کشاورزی در اراضی حنّا اقدام به احداث سد خاکی به ظرفیت مخزن پنجاه میلیون متر مکعب، با طول تاج حدود ۲۴۵ متر و عرض ۱۰ متر با ارتفاع ۳۵ متر برای تأمین آب ۲۵۰۰ هکتار از اراضی دشت حنا نمود.
این دریاچه دارای مساحت بین ۵۲۰ هکتار در مهرماه و ۸۹۰ هکتار در اسفندماه با عمق بین ۲ متر تا ۳۰ متر میباشد. حجم سالیانه آب دخیره شده دریاچه بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون متر مکعب است. حجم آب ورودی سالیانه به دریاچه حدود ۴۲ میلیون متر مکعب است که از نزولات جوی و آب دو رودخانه شش بلوکی و رحیمی تأمین میگردد. با توجه به شیب بستر و نسبت سطح به عمق، مساحت دریاچه به دو قسمت عمده تقسیم میشود.
قسمت اول که بلافاصله پشت سد قرار دارد، دارای عرض کم و عمق زیاد و قسمت دوم دارای سطح وسیع و عمق کم می‌باشد. مساحت قسمت کم عمق بالایی حدود ۸ برابر قسمت عمیق پایینی است.
با توجه به اینکه منطقه کاملاً کوهستانی می‌باشد، چهار طرف دریاچه سد بوسیله بخشی از ارتفاعات دامنه رشته کوه دنااحاطه شده و با عنایت به اینکه نزولات جوی در آن بیشتر بصورت برف می‌باشد. در دامنه این ارتفاعات رودخانه‌های فصلی و دائمی متعددی وجود دارد که آب آنها به دریاچه حنّا می‌ریزد. چهار رودخانه دائمی موجود در منطقه که منابع اصلی تأمین کننده آب دریاچه می‌باشند، عبارتند از :
رودخانه حنّا : از اتصال دو رودخانه شش بلوکی و رحیمی رودخانه حنا به وجود میآید. این رودخانه یکی از شاخه‌های رودخانه سمیـرم است که در محل رودآباد به رودخـانه ماربر متصل گردیده و پس از طی مسافت ۳۵ کیلومتر در شمال منطقه کهکیلویه به رودخانه خرسان می‌پیوندد. مساحت حوضه حنا ۷۱۰ کیلومتر مربع و میانگین بارنـدگی سالیانه آن حدود ۳۵۰ میلیمتر و میزان تبخیر و تعرق سالیانه آن حدود ۶/۶۴۱ میلیمتر است. متوسط دبی سالیانه خشکسالی صدساله و دبی سالیانه ترسالی صدساله به ترتیب مابین ۶۰ -۴۰، ۶/۲۸-۵/۱۶، ۴/۱۳۶-۱۲۵ میلیون متر مکعب در سال و دبی سیلابی هزارساله ۷۰۱ – ۵۸۹ متر مکعب در ثانیه است.
رودخانه رحیمی : این رودخانه از ارتفاعات شمال منطقه ، (ارتفاعات دلما) سرچشمه گرفته و پس از دریافت آب رودخانه چاه تل (که از تالاب جرکان سرچشمه میگیرد) و آب چشمه ای معروف به چهل چشمـه به دریاچه حنا میریزد.
رودخانه ششبلوکی : این رود از ارتفاعات ششبلوکی و قبر کیخا واقـع در شرق و شمال شرقی دریاچه حنا سرچشمه گرفته و پس از گذشتن از روستاهای قلعه مختارخان و اسلام آباد به دریاچه حنا میریزد.
رودخانه بهمن زاده : این رودخانه یکی از سرشاخه‌های رودخانه شش بلوکی است که در سال‌های پرباران دارای جریان دائمی است.

ارسال نظر

نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد امنیتی: *
عکس خوانده نمی شود