دژ بسطام

دژ (قلعه) بسطام
دژ بسطام در استان آذربایجان غربی و در شهرستان چایپاره در جوار روستای بسطام در قره ضیائدین خوی واقع شده است و توسط روسای دوم (645-685 پیش از میلاد) ساخته شده و یکی از مهم‌ترین شهرشهای اورارتویی زمانی خود بوده است.
این قلعه با سلطه قوم ماد بر این منطقه بصورت متروک مانده است و فقط در دوران قرون وسطی (همزمان با دوره مغول) توسط گروهی از مسیحیان مورد سکونت قرار گرفته که از آنها نقش صلیبهایی بر روی صخره‌های باقی مانده است. آثار دوره اورارتویی شامل ساختمان شرقی: محله مسکونی، قلعه، آثار پشت دژ و کانال آبرسانی است.
کاوشهای باستانی نشان می‌دهد که این قلعه طی 50 سال و در سه مرحله ساخته شده و دارای معبد، بازار ، و مقر حکومتی، برج، بارو، دروازه و راههای مخفی خروج مخصوص به خود بوده است.
قلعه دارای دیوارهای مستحکم سنگی است که بر روی صخره‌ای بلند مشرف به شدت و دره‌ای بزرگ قرار دارد سه اشکوب (طبق) با کارکردهای مختلف است:
اشکوب تحتانی مشتمل بر دروازه، مهمانسرا، اصطبل و قرارگاه سربازان
[rating-type-4]
{likes} {dislikes}
[/rating-type-4]