مسجد جامع اهر

مسجد جامع اهر منسوب به دورهٔ سلجوقى و اتابکان است و از نظر شیوهٔ معمارى و تزئینات از مساجد بسیار زیباى استان آذربایجان شرقی است ، این بنا در کوچهٔ مسجد جمعه شهر اهر قرار دارد.
این مسجد از دو بخش قدیمی و جدید تشکیل شده است ، مسجد جامع تاریخی اهر 21 گنبد و 12 پایه آجری داشته که با توجه به معماری و خطوط باقی مانده روی دیوارها دوره‌های مختلف الحاقی قابل تفکیک است.
سه گنبد در عرض و هفت گنبد در طول این مسجد وجود دارد, گنبدهای مسجد جامع اهر در میان مساجد کشور بی نظیر است.
در ورودى مسجد طاق‌نماى آجرى و ازارهٔ معمولى دارد ، بر بالاى آن لوحه‌ها و در لچک‌هاى آن پنج گل نقش بسته است. سنگ نبشتهٔ بالاى سردر حاوى تاریخ بنا و نام بانى آن است.
مسجد جامع اهر از دو بخش زنانه و مردانه تشکیل شده که با درب کوچکی این دو بخش از یکدیگر مجزا شده که قسمت زنانه بخش کوچکتر و مسجد مردانه قسمت بزرگ‌تر است.
این مسجد در گذشته مصلای شهر بوده و مورد استفاده بسیاری از شهروندان قرار می‌گرفت اما اکنون ویژگی تاریخی آن بیشتر مورد توجه است.

Add comment

عکس خوانده نمی شود